پول و ثروت من منتظر اقدامات من است تا آزاد شود و به سوی من آید ، من هر روز بیشتر از دیروز شاهد بارش رحمت و نعمت های الهی به سوی خود هستم دست به هر کاری بزنم یک موفقیت کامل است


من به قدرت و توانناییهای خود ایمان دارم من احساس قدرت، سرعت و حرکت می کنم به خود اعتماد دارم و موفق می شوم ،اعتماد به نفس من مرا جذاب و محبوب می کند


من به دیگران کمک می کنم آنچه را که می خواهند به دست آورند و از این کار لذت می برم من به همه عشق می ورزم و این دلیل موفقیت من است


من اکنون لبریز از احساس بخشش و گذشت نسبت به خودم و دیگران هسنم و دیگر به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نمی کنم ، خانه دلم آرام و پاک است


من تمام خستگی ها ، ناکامی ها و نا امیدی های گذشته ام را رها می کنم تا افکار مثبت و سازنده آزادانه به ذهن من جاری شوند افکار جدید من شگفت انگیز و پر ثمرند